|                        |                        |                        |                        |                        | 
INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA TIMISOARA
www.medlegtm.ro
Copyright 2010 by "IML Timisoara"    All Rights reserved
E-Mail: medicinalegala@clicknet.ro

Copyright 2010 by "IML Timisoara"    All Rights reserved
E-Mail: medicinalegala@clicknet.ro

CAIET DE SARCINI
Servicii conexe privind transportul de cadavre
Cod CPV - 98370000-7
Concurs pentru ocuparea unui post - norma intreaga de MEDIC - specialitatea Psihiatrie in cadrul Laboratorului de Medicina-Legala al IML Timisoara
Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de auditor intern gr. I, 0,5 norma in cadrul Compartimentului Audit intern.
Validare concurs audit intern
Examen promovare functie contractuala  statistician medical
Proces Verbal examen promovare statistician medical
Concurs pentru ocuparea unui post - norma intreaga de CHIMIST debutant in cadrul Compartimentului de Toxicologie Medico-Legala
Concurs pentru ocuparea unui post de farmacist cu drept de libera practica
Concurs pentru ocuparea unui post de contabil sef - gr. II, norma intreaga, in cadrul Compartimentului Financiar Contabil al IML Timisoara
Proces verbal cu ocazia incheierii perioadei de inscriere pentru postul de contrabil sef
Proces verbal definitivare formalitati concurs contabil sef
Bibliografie concurs pentru postul de contabil sef
Anunt concurs contabil sef - gr. II, norma intreaga in cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate al IML Timisoara
Proces verbal finalizare selectie dosare contabil sef
Proces Verbal validare concurs contabil sef IML Timisoara
Proces verbal anulare concurs farmacist
Anunt concurs Asistent medical debutant, specialitatea farmacie, la Compartimentul Toxicologie medico-legala
Prelungire inscriere concurs post de asistent medical debutant, specialitatea farmacie
Proces verbal final cu ocazia finalizarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului fara concurs pe perioada determinata de medic specialist genetica medicala - jumatate norma, la Compartimentul de Genetica medico-legalaProces verbal final cu ocazia finalizarii dosarelor inscrise pentru ocuparea postului fara concurs pe perioada determinata statistician medical debutant - jumatate norma, la Laboratorul de medicina legala

Anunt pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale vacante de autopsier debutant, norma intreaga, in cadrul Laboratorului de Prosectura medico-legala.


Anunt ocupare post economist IA pe perioada determinata la Compartimentul Financiar-Contabilitae